دانلود ريتم هاي عربي شاد * اين ريتم ها داراي پسوند rx2 مي باشند و در نرم افزار هاي آهنگسازي پشتيباني ميشوند. دانلود از اینجا