در اینجا نمونه های هر یک از پک هارا برای دانلود گذاشتیم که میتونید با آگاهی کامل ریتم هایی که می پسندید رو استفاده کنید. دانلود نمونه از ریتم های پک شماره یک دانلود نمونه از ریتم های پک شماره دو دانلود نمونه از ریتم های پک شماره سه نظرات خودتون رو با ما در میان بگذارید